הפרטים הקטנים והמלצות נוספות

אחחחח… אלוהי הדברים הקטנים.

לו היו עיתותי בידי, מגלף עפרונות הייתי. בחדרי עצבני משרדי הייתי עובר, אוסף את אותם בדלי עפרונות בעיניים בורקות משיניהם הטוחנות, ואותיות הייתי מגלף. אותיות זערוריות ונאות, כאלו שכאשר נשברות הן, את שערות זקני המגולח הייתי תולש. כך נאה וכך יאה.

והיות שעיתותי לא תמיד בידי, הנה השלמה קצרה של קישורים ועיזים למיניהן שאהבתי: